Voorwaarden Giftcard

In aanvulling op onze Algemene voorwaarden zijn de cadeaubonvoorwaarden van toepassing op door Soulcycle BMX shop uitgegeven cadeaubonnen. Door gebruik te maken van een Soulcycle BMX shop cadeaubon aanvaardt u deze cadeaubonvoorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Soulcycle BMX shop uitgegeven cadeaubonnen, die worden verkocht door Soulcycle BMX shop. Voor algemene en specifieke informatie omtrent het gebruik van deze tegoedbon verwijzen wij door naar onze site of u kunt deze opvragen door een mail te sturen naar info@soulcycle.com.

1.Iedere Cadeaubon is voorzien van een unieke code. Dit kan een nummercode en/of pincode en/of tekstcode zijn. Iedere Cadeaubon wordt slechts éénmaal verstrekt. U dient de Cadeaubon (inclusief de code) zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies (waaronder tevens begrepen het (per ongeluk) wissen van e-mails) vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele Cadeaubonnen en codes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan Soulcycle BMX shop te worden verstrekt. Soulcycle BMX shop behoudt zich het recht voor om een Cadeaubon uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele Cadeaubon (in geval van elektronische cadeaubon de e-mail die door Soulcycle BMX shop of een door Soulcycle BMX shop aangewezen derde partij aan u is verzonden en waarin de code is opgenomen) en om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen

2.De aard, waarde, duur, vervaldatum en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden vindt u op de Cadeaubonnen/of in de uiting (e-mail) waarin de code is opgenomen. Iedere Cadeaubon is gedurende één jaar na uitgiftedatum geldig. Na de vervaldatum kan de Cadeaubon niet meer worden gebruikt.

3.Cadeaubonnen uitgegeven door Soulcycle BMX shop zijn enkel inwisselbaar ter zake van producten en/of diensten van Soulcycle BMX shop.

4.De Cadeaubon is niet in te wisselen voor producten welke Soulcycle BMX shop gebruikt.

5.Cadeaubonnen of restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld.

6.De restwaarde van de Cadeaubon kan worden gebruikt voor volgende producten/diensten. Deze waarde wordt kenbaar gemaakt na gebruik van de Cadeaubon. De restwaarde is niet overdraagbaar en kan uitsluitend worden gebruikt door dezelfde persoon die het eerste de Cadeaubon heeft gebruikt en gedurende de geldigheidsduur van de Cadeaubon vanaf de uitgiftedatum.

7.Van reeds gebruikte Cadeaubonnen is alle informatie m.b.t. code, restwaarde en vervaldatum ook op te vragen bij Soulcycle BMX shop. U kunt een email sturen naar info@soulcycle.com.

8.Indien het totaalbedrag van de diensten hoger zijn dan de waarde van de gebruikte Cadeaubon(nen), dient het verschil betaald te worden met één van de overige betaalmethoden

9.Het is niet toegestaan Cadeaubonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).

10.Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van Cadeaubonnen wordt ontzegd en er aangifte gedaan gaat worden van vervalsing.

11. Het is niet toegestaan Cadeaubonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.

12. Deze cadeaubonvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden u aan om de cadeaubonvoorwaarden telkens voor het gebruik van een Cadeaubon te raadplegen. Blijft u na ingaan van de wijzigingen Cadeaubonnen gebruiken, dan aanvaardt u daarmee de gewijzigde cadeaubonvoorwaarden.

13. Per bestelling kunt u een onbeperkt bedrag aan Cadeaubonnen of een combinatie van maximaal 1 kortingscode en een onbeperkt bedrag aan Cadeaubonnen inwisselen.

14. Hebt u vragen over of opmerkingen over het gebruik van de Cadeaubonnen of problemen bij het inwisselen laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten door contact op te nemen met ons.

15. Alle aangeboden producten en diensten van Soulcycle BMX shop vallen onder deze cadeaubon.