Wettelijke kennisgeving

Wettelijke kennisgeving

Deze website wordt beheerd door Soulcycle, gevestigd te weteringschans 221, 1017XH Amsterdam, Nederland hierna "wij" genoemd).

Intellectueel eigendom

Alle inhoud op deze website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo's, handelsmerken, ontwerpen en software, is eigendom van Soulcycle of haar licentiegevers en is beschermd door de toepasselijke wetten inzake intellectuele eigendom. Niets van de inhoud op deze website mag worden verveelvoudigd, verspreid, gepubliceerd, overgedragen, gewijzigd of op enigerlei wijze worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Soulcycle.

Aansprakelijkheid

Hoewel wij ons best doen om ervoor te zorgen dat de inhoud op deze website actueel, volledig en nauwkeurig is, kunnen wij niet garanderen dat dit altijd het geval is. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van deze website, inclusief maar niet beperkt tot schade als gevolg van verlies van gegevens of winst, of als gevolg van virussen die uw computer of andere eigendommen kunnen infecteren.

Links naar andere websites

Deze website kan links bevatten naar andere websites die niet worden beheerd door Soulcycle. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites of voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van deze websites.

Toepasselijk recht

Deze wettelijke kennisgeving en alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze website worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in Amsterdam, Nederland.

Contact

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze wettelijke kennisgeving, kunt u contact met ons opnemen via mail of bel ons!